Touch for Care voor masseurs/massagetherapeuten

In de zorg is steeds meer vraag naar aanvullende zorgvormen die aansluiten bij het welbevinden en verbeteren van kwaliteit van leven en sterven van de zorgvrager. Ook verpleeghuizen, ziekenhuizen en hospices erkennen de grote meerwaarde van complementaire zorg. Daarom is er een toenemende vraag naar gespecialiseerde masseurs en massagetherapeuten zowel door zorgvragers als zorginstellingen.

Touch for Care biedt praktisch onderwijs in samenwerking met zorginstellingen en experts uit het werkveld dat aansluit bij de reguliere zorgverlening. Klinische besluitvorming in het opstellen van een afgestemd massageplan is samen met liefdevolle aanraking vanuit het hart de rode draad in het onderwijs van Touch for Care.

Klinische besluitvorming in een massageplan is afhankelijk van kennis van het ziekteproces en hoe de behandelingen het lichaam van de cliënt beïnvloeden. De besluitvorming en het daarmee gepaard gaand opstellen van een verantwoord massageplan is gebaseerd op de volgende 3 pijlers:

  • de klinische kennis van de masseur/massagetherapeut
  • de verstrekte informatie door de cliënt (en of naaste en zorgteam)
  • het vermogen van de therapeut om subtiele signalen van de cliënt op te merken. Dit wordt vaak aangeduid als intuïtie, maar is bewust en tastbaar. Het is een vorm van non-verbale communicatie.

Uitgelicht: Touch for Care bij Dementie™

Gezien de enorme vraag van massagetherapeuten en masseurs om mijn expertise en ervaring over Massage bij Dementie te delen heeft Touch for Care een masterclass ontwikkelt voor massage bij deze specifieke cliëntengroep.

Ook al ben je een ervaren massagetherapeut voor het werken met deze cliëntengroep met een ernstige
hersenziekte, blijkt veel meer nodig te zijn dan alleen het beheersen van massagetechnieken. Kennis over de diverse vormen van dementie en de verschillende fases van het proces zijn zonder meer noodzakelijk. Maar nog belangrijker is de communicatie met deze cliëntengroep. 

Eén van de belangrijkste onderdelen van deze training zal dan ook zijn  ‘effectief leren communiceren met mensen met dementie’ essentieel voor het geven van massages aan deze cliëntengroep.

Touch for Care werkt hierin samen met een gastdocent die expert is op dit gebied. Als je niet over de juiste benaderingswijze en communicatie mogelijkheden beschikt dan kom je niet eens toe aan een massage…. Mensen met dementie zijn wat dat betreft de meest eerlijke personen waarvan je feedback kunt krijgen. Ze hebben vaak het vermogen verloren om te doen ‘alsof’. Als er geen oprecht contact is, is er ook geen interactie mogelijk. 

In stromend water kan men zich
Niet spiegelen, in stilstaand water wel.
Slechts wie innerlijke rust kent,
Kan anderen rust schenken.

— Lao Tseu 

Opleiding en cursussen voor masseurs/massagetherapeuten

Touch for Care is geregistreerd
CRKBO opleider
error: Content is beschermd