Specialisaties Touch for Care

Aanraking/massage in de stervensfase vraagt een totaal andere benadering dan bijvoorbeeld in de palliatieve fase. Zo ook is er een wezenlijk verschil in de benadering van mensen met dementie en de verschillende fases van het proces van dementie. De cursussen zijn daarom onderverdeeld in de specialisaties:

Aanraking (Mindful Touching) draagt bij aan comfort en kwaliteit van leven.

Ruim 25 jaar na het geven van mijn eerste massage in palliatieve en terminale zorg ben ik nog steeds onder de indruk van de enorme positieve effecten van deze meest eenvoudige en natuurlijke vorm van complementaire zorg.

'De kracht van aanraking'

De tast (voelen van aanraking)  is het eerste zintuig dat het lichaam ontwikkeld en is vaak de laatste dat afneemt. Aanraking is een instinctieve vorm van communicatie; een biologische behoefte zoals voedsel en water. Daarnaast is aanraking een natuurlijke en de meest eenvoudige vorm van complementaire zorg.

Gezonde mensen raken zich zelf steeds aan; wassen, afdrogen, krabben of wrijven zijn normale dagelijkse bezigheden waar we niet eens over nadenken. Nu blijkt dat deze handelingen meer functies vervullen dan bovengenoemd; aanraken stimuleert de huid. Het onderzoek naar huidstimulatie is nog lang niet afgerond, maar voorlopig weten we voldoende om aan te nemen dat huidstimulatie geen luxe maar noodzaak is.

Uit onderzoek van het Touch Research Institute in de Miami School of Medicine, blijkt dat een schijnbaar simpele aanraking van een hand de hartslag kan stabiliseren, de bloeddruk kan verlagen en het vrijkomen van endorfine stimuleert, de natuurlijke pijn onderdrukkers van het lichaam. Dit geeft ons als zorgverleners, familie en mantelzorgers de mogelijkheid om, door middel van gerichte of bewuste aanrakingen, fysiek en psychisch comfort te geven.

Aanraking is een onmisbare sleutel tot gezondheid en welbevinden. Bij onderzoek naar de invloed van aanraking op de gezondheid van patiënten met aids, reuma, kanker of diabetes is gebleken dat hun immuunsysteem versterkt wordt en hun pijn verminderd is. Aanraking en koestering zijn basale menselijke behoeften. Vooral bij verdriet, eenzaamheid en angst kan een zorgzame aanraking soms meer betekenen dan vele woorden van troost. Naast de positieve effecten op direct cellulair niveau, is de emotionele werking van aanraking of massage niet te onderschatten.

Lichamelijke, psychologische en emotionele ondersteuning
Fysiek comfort is slechts een onderdeel van de positieve effecten van aanraking. Voor velen is de emotionele steun die kan worden gegeven door bewuste liefdevolle aanraking één van belangrijke bijdrages aan de kwaliteit van leven bij een ongeneeslijke ziekte. Aanraking biedt een moment voor rustige reflectie op het persoonlijke leven en ervaringen, en kan ook de mogelijkheid bieden voor het loslaten van gevoelens die met deze herinneringen gepaard gaan. Vaak ervaart men rust en ruimte waardoor men weer een laagje verder komt in het hele proces.

Door bewuste liefdevolle aanraking komt men op een andere manier in verbinding met het fysieke lichaam en ervaart men dat zijn/haar lichaam meer is dan een omhulsel van pijn en ongemak. Eén-op-één sociaal contact via bewuste aanraking en stimuleren van endorfine verlichten gevoelens van isolatie en eenzaamheid, die bijdragen aan de ervaring van ongemak en pijn. Daarnaast helpt om symptomen zoals woede, depressie en angst te verminderen of beter te hanteren.

Aanraking als communicatie
Aanraking is een natuurlijke alternatieve vorm van communicatie als men het vermogen verliest om verbale taal te gebruiken. Deze vorm van communicatie maakt dat gevoelens van machteloosheid verminderen zowel voor de persoon die het aangaat als de familie en het zorgteam

Touch for Care is geregistreerd
CRKBO opleider
error: Content is beschermd