Touch for Care in de laatste levensfase™

Een liefdevolle aanraking/ massage kan waardevolle ondersteuning zijn in de terminale zorg en stervensbegeleiding. Door een oprechte liefdevolle aanraking kun je rust, ruimte en ontspanning bieden aan de ander maar ook aan jezelf. 

Steeds vaker krijg ik de vraag: ‘Wat kan je nu wel of beter niet doen met aanraking/massage in deze laatste levensfase?’. 
In de palliatieve- en terminale fase kan voetmassage bijvoorbeeld een fijne complementaire ondersteuning zijn. Als iemand echter in de stervensfase is gekomen kan een voetmassage soms ook het stervensproces verstoren en dus niet de juiste keuze zijn. Daarnaast zijn er ook verschillen in de diverse culturen en religies over wel of juist niet aanraken tijdens de stervensfase.

Touch for Care in de laatste levensfase™ is gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring en opleiding en biedt je de juiste handvatten hoe om te gaan met aanraking/massage in de stervensfase.

Er zullen een aantal belangrijke thema’s behandeld worden om kennis en vaardigheden op te doen om die zorg te kunnen verlenen die bijdraagt aan de best mogelijke kwaliteit van leven(en sterven), zowel voor de stervende als diens naasten. 

De cursus wordt gegeven op een locatie met verpleeghuis bedden waardoor er directe aansluiting is richting de praktijksituatie. De rode draad in deze cursus is dat we meer zijn dan alleen maar een lichaam. 

We beschikken vaak over een groot inlevingsvermogen, maar in afstemming zijn met iemand die sterft, is een stuk ingewikkelder. Dat hebben we namelijk zelf nog niet meegemaakt. Je begeleidt iemand die in een proces zit dat je zelf nog niet hebt volbracht

 – Ellen de Brouwer

gezicht
Touch for Care in de laatste levensfase™, hoofd/schouder/nek/gezichts massage
_A8A8222
Touch for Care in de laatste levensfase™, hand/voet massage
hapt massage in de zorg
Haptonomische massage in de zorg
Touch for Care is geregistreerd
CRKBO opleider
error: Content is beschermd