Over Touch for Care

Touch for Care is opgericht door paramedisch natuurgeneeskundig massagetherapeut Klara van Zuijdam van Tuijl.  Ontstaan vanuit ruim 20 jaar ervaring in massage/aanraking en begeleiding in palliatieve en terminale zorg.

De missie en wens van Touch for Care is om ‘liefdevolle aanraking vanuit het hart’ te integreren in zorgverlening en massage praktijk. Aanraking is de meest prominente taal in de zorgverlening en vrijwel elke handeling in de zorg impliceert aanraking. De helende werking van aanraking is wederkerig zowel voor de ontvanger als de gever.

Touch for Care biedt cursussen, workshops en lezingen en is betrokken bij diverse activiteiten op het gebied van training, scholing en onderzoek.  Voor zorginstellingen biedt Touch for Care maatwerk trainingen aan om zo direct in te kunnen spelen op de vraag en behoefte die men heeft. 

Touch for Care volgt de richtlijnen in de palliatieve zorg en de (inter)nationale ontwikkeling in de complementaire zorg. 

Touch for Care maakt zich sterk voor onderzoek, samenwerking met andere gerenommeerde opleiders en organisaties, transparantie en het geven van goede voorlichting aan zorgverleners en zorgvragers. In het najaar van 2015 heeft het Nivel een kleinschalig onderzoek naar ‘Massage bij diepe Dementie uitgevoerd, naar aanleiding van trainingen die gegeven zijn door Touch for Care. De resultaten van dit pilotonderzoek zijn in november 2016 gepubliceerd in het vakblad Pallium. Klik hier voor het artikel ‘massage een waardevolle interventie’

Touch for Care wil een bron van expertise en ervaring zijn, die in samenwerking met andere (internationale) professionals criteria vaststelt voor veilig en verantwoorde complementaire zorg. Zoveel mogelijk Evidence Based en Practice Based. We willen deze expertise en ervaring graag delen in de zorginstellingen, de thuiszorg en de massagepraktijk.

Klara over de basis van Touch for Care in het contact met de ander

Essentieel bij aanraking en massage is dat je de verbinding voelt met jezelf en de ander. Volgens Klara begint elke aanraking/massage met het afstemmen op jezelf, de tijd nemen en te aarden, de intentie van liefde te voelen en je ademhaling tot rust laten komen. Als dit alles klopt maak je contact met degene die je gaat aanraken of masseren.  

Deze toewijding en boodschap, samen met veel vakkennis, neemt Klara mee in de opleidingen. De basis van alle trainingen zijn uitgebreid wetenschappelijk onderbouwd. Met kennis en voorbeelden uit de praktijk doceert Klara cursisten met nauwelijks tot veel ervaring. Waar Klara enthousiast van wordt is als ze voelt dat een cursist zijn of haar innerlijke drijfveer vindt en geniet van het aanraken en/of masseren. De groepen zijn klein, zodat Klara haar persoonlijke aandacht kan geven aan elke cursist.

Ze besteedt veel aandacht aan de intentie van waaruit je de ander benadert alvorens je welke interventie dan ook aangaat. “Massage gaat  volgens Klara niet alleen over aanraken en technieken. Een massage vanuit respect, liefde en warmte geeft zoveel meer aan zowel cliënt als masseur”, vertelt ze. Met deze benadering creëer je een samenzijn dat bestaat uit integriteit, oprechtheid en puurheid vol warmte en liefde, waarin de ander zich veilig en geborgen voelt.

Bij Touch for Care staat de mens centraal!

Touch for Care plaatst mensen naast elkaar en legt daarmee de basis voor wederzijds vertrouwen, veiligheid en begrip.

Touch for Care is gebaseerd op een holistisch-mensbeeld met een holistische benadering waarbij aandacht is voor heel de mens met zijn lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften.

Touch for Care betekent samenwerking van de reguliere geneeskunde en complementaire zorg. Samen werken aan kwaliteit van leven en sterven voor bewoners/patiënten/cliënten in de palliatieve of terminale fase van hun leven. Samenwerken met aandacht en respect voor de hele mens en organisatie.

Wij geloven in verbinding maken, daarom zijn de groepen klein met ruimte voor persoonlijke aandacht en feedback.
De sfeer is warm en respectvol.

Touch for Care is geregistreerd CRKBO opleider

In het Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende opleider als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Door het CRKBO geregistreerde opleidingen / cursussen zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie vindt u op de website

Touch for Care, complementaire zorg
met een glimlach
error: Content is beschermd