registraties en accreditaties

Touch for Care is ingeschreven in CRKBO register

In het Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling. Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een geregistreerde opleider als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. De opleidingen / cursussen zijn vrijgesteld van btw.

Accreditaties voor massagetherapeuten

De masterclasses voor masseurs en massagetherapeuten zijn geaccrediteerd door KTNO, BATC, VBAG, LVNG, NVST, VIV en Holos.

Touch for Care is geregistreerd
CRKBO opleider
error: Content is beschermd