vertrouwen

I was wearing my ‘dementia’ outfit during the training Touch for Care in dementia care™ in care facility Laurens De Oudelandse Hof. The basic for this outfit is made with the Alzheimer’s Socks 2 years ago. The two different socks symbolize the confusion faced by Alzheimer’s patients daily. The black and white sock is designed by Frans Molenaar, who suffered themselves to Alzheimer’s. The Blue one by Mart Visser. The sale supports research into Alzheimer’s.

Last December I received #pinksocks from Ignar Rip Alzheimerhappiness.com. The socks are worldwide a symbol for the fact that the wearer is setting Patients,or better said, Humans central in Care! If we do that everyone becomes happy, the person who receives the Care and the staff who provide the Care. I am honored to be part of this international #pinksocks tribe, it connects me with an amazing group of people thinking as I do. Supporting and learning from each other and help to achieve this goal. And yes … also a very nice, coloring and powerful addition to my outfit with Alzheimer’s Socks.
A combination that gives me warmer feet and stand out even more to draw attention to my work spreading more loving kindness en the power of human Touch in Dementia Care. With such deviant outfit you always claim attention!
I tried to contribute two different shoes, but my low back didn’t like that so much. Until I remembered that I had two different pairs of slippers of the same mark in black and white. By matching the black and white Alzheimers sock my outfit was complete! I get questions and comments like You look cheerful as, Why do you wear this?. Always nice conversations.

A resident with a friend came out of the elevator saying, Oh my god You are looking awesome great! Later when I left them I heard them saying. That’s the Touchlady, you know the one of the touch lesson she gave to family members. Those words touched me deeply.

On a day of class I am walking around all day, and often return to the classroom. This day every time I passed the same resident, he looked intently at my legs. The first time his eyes were wide open in surprise. As I got more over, he looked even more attentively. At the end of the day I stopped to have a chat with him. He looked pretty quickly away from me staring again at my legs. I asked him what he was looking for. As he stared, he said, there is something with your legs, but I’m not sure what. I asked if he wanted to look a little longer. Yes, he wanted to, they are so nice he said. I asked him what he liked so much. He did not know and said just beautiful … but there is more….. Silent and deep in thought, he continued to watch. I said nothing and took all the time he needed.
It remained silent while he kept staring down. After a while he looked up with a smile and suddenly said: If your black slipper had a white sole then it’s perfect! I stared down with him and had to think about what he meant. Then I saw it and gave him a compliment about his mindfulness. Told him he was absolutely right and that I would try to find a black slipper with a white sole. I said goodbye to him and thanked him again for his remarkable gaze. He smiled as I walked away.

Touched by the power of observation of this man with his ruined brain I walked back to the classroom. Wondering how people still think that you can’t have equivalent contact if memory does not work so well, and the speech is affected. Just a moment of silence, giving space and time he/she needs. Allowing them to react to what they see and what you say. You just adjust to the pace and the perception of the other. Not forcing them to follow yours…

People with dementia are still human beings, unfortunately, with a serious brain illness but they are not their illness. Or a demented or senile‘ as they are often called. So important that we meet them on an equal level from human to human. If you do I’m very sure you have nice meetings and hearing things you never ever were expecting to hear. Give it a try …. you will not be disappointed!

PS: if someone has a black slipper of the brand Walky with white soles in size 38 or 39 then let me know 🙂 I can go back to this man looking forward to seeing a happy smile on his face

Vandaag draag ik mijn ‘dementie’ outfit tijdens de lesdag Touch for Care bij dementie™ in zorginstelling Larens de Oudelandse Hof. De basis voor deze outfit is 2 jaar geleden gelegd met de Alzheimer Socks. De twee verschillende sokken symboliseren de verwarring waarmee alzheimerpatiënten dagelijks te kampen hebben. De zwart witte sok is vormgegeven door Frans Molenaar, die zelf aan alzheimer leed. De blauwe door Mart Visser. Met de verkoop, steunt men onderzoek naar alzheimer.

In december ontving ik van Ignar Rip van Alzheimermuziekgeluk #pinksocks. Deze sokken zijn wereldwijd het symbool voor het feit dat de drager ervan de MENS in de zorg centraal zet! Als we dat doen krijgen we zorg waar iedereen blij van wordt, zowel de mens die de zorg ontvangt als de medewerkers die de zorg verlenen. Ik ben vereerd dat ik deel uit mag maken van deze internationale #pinksocks tribe, waardoor ik verbonden ben met iedereen die de patiënt/cliënt centraal zet. Waarin we elkaar steunen en helpen om dit doel te bereiken. En ja… een mooie toevoeging aan mijn outfit met de Alzheimer Socks.

Een combinatie die me nog warmere voeten geeft en die nog meer opvalt om aandacht te vragen voor hetgeen ik doe met Touch for Care bij dementie™. Want ja met een dergelijk ‘afwijkende’ outfit heb je altijd aanspraak!

Ik probeerde er ook nog 2 verschillende schoenen bij te dragen, maar dat vond mijn rug niet zo fijn. Totdat ik bedacht dat ik wel 2 verschillende paren slippers had van hetzelfde merk in zwart en wit. Passend bij de zwart witte alzheimer sok van Frans. Mijn outfit helemaal compleet! Althans dat dacht ik… De hele dag door had ik aanspraak die varieerde van: ‘Wat ziet u er vrolijk uit zo, tot waarom draagt u dit?’. Altijd leuke gesprekken. Een bewoner die met een familielid de lift uit komt en zegt: ‘O wat ziet u er geweldig uit!’ Om vervolgens toen ik door liep opgewonden tegen de ander te zeggen. Dat is die mevrouw van het aaien, je weet wel die van het aanraken en de les die ze aan ons gaf. Haar woorden raakten me.

Op een lesdag loop ik de hele dag door de zorginstelling heen, en vaak weer terug naar het leslokaal. Telkens als ik voorbij een bewoner van de zorginstelling kwam keek hij aandachtig naar mijn benen. De eerste keer gingen zijn ogen wagenwijd open van verbazing. Naarmate ik vaker voorbij kwam keek hij steeds aandachtiger. Later op de dag stopte ik om een praatje te maken, hij keek vrij snel weer van me weg om vervolgens weer naar mijn benen te staren. Ik vroeg hem wat er was waar hij zo naar keek. Terwijl hij bleef staren zei hij, er is iets met uw benen, maar ik weet niet goed wat. Ik vroeg of hij nog wat langer wilde kijken. Ja dat wilde hij wel, ze zijn zo mooi vind ik, maar….. er is nog iets. Ik vroeg hem wat hij zo mooi vond. Hij wist het niet en zei ‘gewoon mooi…’. Zwijgend en diep in gedachten  bleef hij kijken. Ik zei niets en nam de tijd.
Het bleef nog even stil terwijl hij maar naar beneden bleef staren. Na een tijdje keek hij op met een glimlach en zei opeens: ‘Als uw zwarte slipper een witte zool had dan is het perfect!’ Ik staarde met hem naar beneden en moest even nadenken over wat hij bedoelde. Toen zag ik het ook en gaf hem een compliment over zijn opmerkzaamheid. Vertelde hem dat hij helemaal gelijk had en dat ik op zoek zou gaan naar een zwarte slipper met een witte zool. Ik nam afscheid van hem en bedankte hem nogmaals voor zijn opmerkelijke blik. Hij glimlachte toen ik wegliep.

Geraakt door het opmerkingsvermogen van deze man met zijn verwoeste brein loop ik weer naar het leslokaal. Me afvragend hoe mensen toch kunnen denken dat je geen gelijkwaardig contact meer kunt hebben als het geheugen niet meer zo goed werkt en het spraakvermogen wordt aangetast. Gewoon even een moment stil staan, de ander de ruimte en vooral ook tijd geven die hij/zij nodig heeft. Waardoor die kan reageren op wat hij  ziet en wat je zegt. Gewoon je aanpassen aan het tempo en de belevingswereld van de ander. Niet jou tempo opdringen maar het zijne volgen….

De mens met dementie is nog steeds een mens, helaas met een ernstige hersenziekte maar hij is niet zijn ziekte. Of een ‘demente of dementerende’ zoals ze vaak genoemd worden. Zo belangrijk dat wij ze op gelijkwaardig niveau van mens tot mens tegemoet treden. Als je dat kunt en doet, dan weet ik zeker dat je mooie ontmoetingen hebt en dingen hoort die je voorheen niet dacht ooit te horen.  Probeer het eens….ik weet zeker dat je niet teleurgesteld wordt!

PS: als iemand een zwarte slipper heeft van het merk Walky met witte zool in maat 38 of 39 dan hoor ik het graag:-) Dan ga ik terug naar deze man en ik weet zeker dat ik een blijde glimlach op zijn gezicht ga zien!

 

De ademhaling is een top indicator van hoe lichaam en geest zich op dit moment voelen. Zijn we gestrest, angstig, gelukkig, zenuwachtig of een te zware inspanning aan het leveren. Let op je ademhaling en je weet het meteen. Als je gespannen bent adem je meestal oppervlakkig via je borst. Ben je rustig dan adem je veel dieper en voel je de ademhaling tot in je buik.

Als je last van stress hebt of behoefte hebt aan meer ontspanning, dan zijn ademhalingsoefeningen een eenvoudige en snelle oplossing.  Deze kun je bovendien altijd en overal kan toepassen. In de huiskamer, op je werk, in de file, tijdens momenten van stress etc.
Door onderstaande oefeningen te doen kun je al snel voelen dat je ontspant. Daarnaast helpen ademhalingsoefeningen bij het verlagen van je bloeddruk, het verbeteren van je nachtrust, en krijg je meer energie waardoor je je een stuk vitaler gaat voelen.Als basis bij interventies (complementaire) zorg

Met complementaire zorg wil je vooral ook rust en ontspanning creëren voor de zorgvrager.  Om dit optimaal te kunnen doen geeft het een enorme meerwaarde om je eigen rust als uitgangspunt te gebruiken. Je eigen rust (of onrust) geef je namelijk mee in het contact met de ander. Jammer als je al met een achterstand gaat beginnen omdat je eigen onrust mee stroomt in deze verbinding of zelfs belemmert dat er verbinding ontstaat met de ander.

 

Ontspanning door meditatie/ademhaling geeft ontspanning, vertraging in de processen en zelfreflectie. Hierdoor creëer je afstemming op jezelf en van daar uit een betere afstemming op de ander.

 

Persoonlijk pas ik onderstaande oefening al jaren toe in mijn leven en het werken in de palliatieve en terminale zorg. De rust die ik hiermee uitstraal en kan overbrengen wordt vrijwel altijd overgenomen door de ander waardoor er een enorme verdieping ontstaat in het effect van de gegeven interventie.  Daarnaast heeft deze bewuste ademhaling me door  menig moment geloodst waarin ik even niet wist wat ik moest zeggen of doen. Er zijn/werken vanuit rust en stilte is vaak meer dan genoeg!

 

Ademhalingsoefening voor meer rust

Doel van de oefening: lichaam en geest tot rust te brengen en te inventariseren hoe je er zelf ‘bij’ staat.

De ademhalingsoefening via de buik is een eenvoudige en snelle methode die je altijd en overal kunt doen. Handig als je een acute stresssituatie hebt, maar ook heel fijn voor het slapengaan.

Leg je ene hand op je buik en de andere op je borst en voel waar je ademhaling is. Vervolgens adem je rustig in diep door je neus. Als het goed is voel je je longen opzetten en je beide  handen heel licht bewegen. Hou je adem enkele tellen vast en adem rustig uit via je mond. Herhaal dit een aantal keren. Focus je aandacht op je ademhaling en je handen. Je voelt dat je elke ademhaling iets meer ontspant. Door dit regelmatig te doen voel je steeds meer ontspannen en heb je je handen niet meer nodig, waardoor je hem overal en altijd kunt toepassen.

Ook tijdens je interventie en contact is het aan te bevelen om deze oefening toe te passen. Hij helpt je bijvoorbeeld als je even niet weet wat je moet zeggen. Als je spanning voelt door het verhaal van de zorgvrager. Als je even niet weet wat je moet doen.  Des te vaker je hem oefent des te sneller kom je in de ontspanning en in het hier en nu.
Tip: Je kunt hem natuurlijk ook samen met de zorgvrager doen.

Ademhalingsoefening voor meer energie

Deze ademhalingsoefening komt vanuit de yoga en is ervoor gemaakt om in balans te komen en rust te vinden. Met deze oefening breng je de linker- en rechterhersenhelft in verbinding. De oefening geeft je meer energie, maar helpt ook als je je moet focussen. Je wordt wakker en alert.

Ga comfortabel zitten. Houd je rechterhand bij je neus. Adem in terwijl je je duim het rechter neusgat dicht drukt. Houd je adem vast en sluit je linker neusgat af met je ringvinger. Adem uit via je rechter neusgat. Vervolgens blijf je je linker neusgat dichthouden en adem je in door je rechter neusgat. Uitademen door links. Dit herhaal je een aantal keren. is ervoor gemaakt om in balans te komen en rust te vinden. Met deze oefening breng je de linker- en rechterhersenhelft in verbinding. De oefening geeft je meer energie, maar helpt ook als je je moet focussen. Je wordt wakker en alert.

error: Content is beschermd